Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Nota Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA informa de les següents dades:

 • Titular: MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA
 • NIF: 38097754W
 • Adreça: Passeig Fabra y Puig 248-250, 08016 Barcelona
 • E-mail: info@irelena.com
 • Telèfon: 933409271
 • Objecte principal: comerç de cortines a mida.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA i l'usuari.

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20 de juliol de 2021

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.

Política de privacitat i protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA amb NIF 36924416D i domicili social situat a FABRA I PUIG 248 BOTIGA 08016, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA té previst realitzar:

Tratamiendos realitzats

Gestió de la pàgina web

 • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de l'acompliment normatiu

 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l'acompliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
 • Base legítima: El compliment d'una llei
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i / o serveis
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de sol·licituds de pressupostos

 • Finalitat: Poder gestionar i tramitar el pressupost sol·licitat
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable de l'Tractament, així com a la retirada de l'consentiment prestat.

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de l'MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l'
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de la IRENE GONZALEZ

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça FABRA I PUIG 248 BOTIGA 08016, BARCELONA (a l'atenció de MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA) o bé a través de l'correu electrònic info@irelena.com.
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia de l'DNI / NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de
  • Data i signatura de l'
  • Documents acreditatius de la petició que
  • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la

Finalment, l'informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

MARC-JOSEP GONZALEZ LLUCIA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20 de juliol de 2021